Högskolan får EU-stöd för att stötta kvinnliga anställda

Mälardalens högskola får 3,3 miljoner kronor från EU:s sociala fond. Pengarna går till ett projekt kallat ”Genusforum”, och ska främst användas till en målmedveten satsning på kvinnliga anställda, forskare och doktorander vid högskolan.
Bland annat vill man ge kvinnor möjligheter att komma vidare i sin akademiska karriär - exempelvis påbörja eller avsluta en forskarutbildning eller meritera sig till docent eller professor.

Genom EU-stödet kan Genusforum också förverkliga flera andra planerade punkter, till exempel ett regionalt nätverk för kvinnliga forskare i Västmanland, skriver Mälardalens högskola i ett pressmeddelande.