Nu sockras vägarna

Vägverket har i dagarna inlett försök med att blanda vägsalt med sockersubstanser för halkbekämpning.

Om försöken med att blanda socker med salt lyckas, kommer volymerna att minska och inte minst minskar risken för att få vattentäkter förstörda av saltningen.


Vid försök på Gotland under hösten har man funnit formerna för vilka substanser i sockerbetan som skall användas och hur det senare blandas med saltet.


Att salta vägarna mot halkan inleddes i Sverige 1967 och då i Kolbäcks vägdistrikt. Som mest har över 400 000 ton salt lagts ut på landets vägar men idag har man halverat den.


Idén med sockerlösning kommer från amerikanska NASA som använder den för att avisa sina plan på basen nere på Sydpolen.