Ängelsbergsolyckan fråga för justitieministern

Den svåra bussolyckan utanför Ängelsberg - då sex människor omkom och ett fyrtiotal skadades - blir nu en fråga för justitieministern.

Som P4 Västmanland rapporterade i måndags så har polisen - ett år efter olyckan - ännu inte förhört bussens förare; detta eftersom haverikommissionen inte är klar med sin utredning.


Nu har den moderate riksdagsmannen Rolf Gunnarsson ställt en fråga till justitieminister Thomas Bodström, där han vill veta om justitieministern tänker vidta några åtgärder ”för att en person inblandad i en svår olycka inte skall behöva vänta så länge innan han förhörs om olyckan.”


Rolf Gunnarsson skriver bland annat:


”Det kan inte vara vettigt att låta en person - som har ett hot om åtal över sig och som varit med om en sådan svår olycka - skall vänta ett år på att bli förhörd av polisen p g a att haverikommissionens arbete dragit så långt i tiden.”