Därför får eleverna på mellanstadiet inte åka med skolbussen i Kolbäck

Rektorn på Vallby- och Vallmoskolan i Kolbäck försvarar nu beslutet att stoppa mellanstadieeleverna från att åka med skolbussen.

Rektorn på Vallby- och Vallmoskolan i Kolbäck, Claire Ahlström, försvarar nu beslutet att stoppa barnen från att åka med skolbussen till Vänsta klockan 13.50. De får åka med i mån av plats, men om bussen är full får de inte plats.


 - På vintern är bussen överfull, och då får de åka med en senare buss. På fredagen går det ingen senare buss så då får de bli hämtade eller gå hem till fots, säger Claire Ahlström, rektor på Vallmoskolan och Vallbyskolan i Kolbäck.


Det var i förra veckan som hon skickad ett brev till föräldrarna och skrev att mellanstadiebarnen inte längre får åka med 13.50-bussen. Orsaken är att många av turerna är överfulla, särskilt nu på vintern.


Mellanstadiebarnen har hittills fått åka med i mån av plats, men det är inte något som de kan räkna med.


När det gäller avstånden från hemmet till skolan så är det ett politikerna som bestämmer vilka barn som har rätt till skolskjuts i Hallstahammars kommun.


För lågstadiebarn gäller att barnen får åka buss om de har mer än två kilometer till skolan, men för mellanstadiebarn gäller gränsen tre kilometer.


Rektorerna har ingen beslutanderätt i den frågan.


 - Jag kommer att ta upp frågan på nästa föräldraråd, och även med min chef, säger Claire Ahlström till P4 Västmanland.


 - Om det blir tal om att sätta in fler bussar kan jag inte svara på idag.