Västmanlands ex-hövding får nytt uppdrag

Nu har förre landshövdingen i Västmanland, Jan Rydh, fått ett nytt uppdrag. Han ska jobba med att bilda en ny statlig myndighet.

Jan Rydh ska leda arbetet med att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet inom socialförsäkringsområdet.


Tanken är att myndigheten ska ersätta dagens Riksförsäkringsverk och Försäkringskassekontoren.


Förslag på hur myndigheten ska utformas väntas i månadsskiftet februari-mars.