Köpings lekplatser granskas

Lekplatserna i Köping ska bli bättre. Det är ambitionen från tekniska kontoret som nu undersöker barnens lekutbud i kommunen.

Sara Bengtsson, blivande landskapsarkitekt, gör en översyn på uppdrag av Tekniska kontoret i Köpings kommun. Men det är samtidigt ett examensarbete.   

Enkäter kommer att skickas ut till föräldrar med barn i förskolan och till låg- och mellanstadieklasser i kommunen.

– Jag tittar på lekutrustningen för att se om de är slitna, om det finns barn där eller spår efter lek. Men jag tittar även på omgivningen och lekplatsens storlek, säger Sara Bengtsson till P4 Västmanland. 

Kommunen har cirka 60 lekplatser tillsammans med KBAB (Köpings Bostads AB), och genom det här arbetet hoppas kommunen få veta vilka lekplatser de ska satsa på.

– Vi hoppas få mer variation och därmed roligare lekplatser framöver, säger Sara Bengtsson.

Vi har träffat tre barn, Emelie, Edgar och Hampus på S:t Olovsskolan, de har Kråkbacken och Nyckelberget som sina favoritlekplatser tack vare sina gungor och klätterställningar. De ger sin syn på hur en bra lekplas ska vara.

– En stor rutschkana, balansstänger och klätterställningar, säger de.