Psykiatristöd till flyktingbarn snart igång igen.

Barn och ungdomspsykiatrins flyktingteam i Västerås, eller kris och traumagrupp som det nu kallas, kommer att starta sin verksamhet igen nästa vecka.

Mottagningen har varit stängd sen i septemer förra året, framförallt för på att att personalen inte orkade att arbeta heltid med att ta hand om flyktingbarn i kris. Arbetet är helt enkelt för tungt.


Antalet flykingbarn som skrivs in på den akuta slutenvårdsavdelningen på barn och ungdomspsyk blir allt fler. I väntan på ett asylbesked lever barnen som i ett vaccum och föräldrarna mår även dom dåligt och orkar inte stötta sina barn.


Nu har landstinget anställt tre psykologer som kommer att arbeta 60 procent i kris och traumagruppen. Ytterligare en psykolog kommer att anställas. Idag vårdas de flyktingbarn som mår dåligt inom öppenvården. Kris och traumagruppen räknar med att ta emot ett 40-tal barn och ungdomar. En stor del av arbetet går ut på att stötta föräldrarna så att dom ska orka stötta sina barn. Man kommer även att arbeta mycket i grupp.