Västerås stads ytterområden kan komma att få dras med klotter

Besparingar förra året gör att Västerås Stad prioriterar klottersanering i centrum.

Under förra året Västerås stad in det årliga tilläggsanslaget till klottersaneringen på 1,5 miljoner kronor, av besparingsskäl. Därför har saneringsarbetet bara haft drygt hälften av de pengar det sammanlagt har haft tidigare. Tidigare hade man 3,2 miljoner kronor.


Enligt Jan-Erik Larsson som är ansvarig för klottersaneringen på teknik- och idrottförvaltningen, får detta följder.


-I första hand kommer saneringen att ske innanför cityringen och i de centrala delarna av staden.


Klotter har också den effekten att byggnadskonstruktioner kan försvagas, säger Jan-Erik Larsson. Färgen får fukt att stanna kvar i byggnaden och det orsakar rost i armeringsjärn.


Kommunstyrelsens ordförande Åke Hillman (s), säger att orsaken till att 1,5 miljoner togs bort från klottersaneringen var att alla delar av kommunen tvingades till besparingar.


-Förra året hade vi ett besvärligt år och då fick alla nämnder och bolag genomföra besparingar.


Besparingaran ledde till att ekonomin förbättrades och det gör att Åke Hillman öppnar för att delar av bidraget till klottersanering kan komma att återinföras i år.


-Jag hoppas att vi kan ge dem nånting tillbaks, säger han till P4 Västmanland.