Två kommuner fortfarande utan handikapplan

Två kommuner i Västmanland har möjlighet att få ekonomiskt stöd från Vägverket för att skapa egna handikapplaner. Det är Hallstahammar och Surahammar som ännu inte fått sina klara.

Det är Vägverket som erbjuder upp till 50 000 kronor. Det är en skärpning i Plan- och bygglagen som gör att kommunerna senast nästa måste ha en plan för hur man skapar tillgänglighet på allmännan platser för alla.


Valfrid Lidman i DHR, De Handikappades Riksförbund, i länet hoppas att de fyra nu tar chansen att få fram sina planer med Vägverkets hjälp. För, säger han, planerna behövs för att de kommunala styrelserna och nämnderna skall kunna fatta rätta beslut i bland annat planfrågor. Sala, Västerås och Kunsör anser han vara föredömligt duktiga och i fjol skaffade sig Köping en plan efter ekonomiska erbjudanden från Vägverket.