Majoriteten vill behålla ungdomslots

Köping kommun införde en ungdomslots 2007. Syftet var att samorda arbetet med att stärka demokratin för ungdomar i kommunen.

2007 antog kommunfullmäktige ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för att stärka demokratin för ungdomar i Köpings kommun och i samband med det projektanställdes en ungdomslots för att samordna arbetet.

En utvärdering av arbetet som gjorts visar att ungdomar tycker att politiker och tjänstemän lyssnar mer till deras åsikter, och att lotsen är en viktig länk mellan ungdomar, politiker och tjänstemän.

Beslutet om ungdomslotsen blir kvar eller inte tas i kommunfullmäktige den 26 april.