Landstingssamarbeten stärks

Samarbetet mellan landstingen i Västmanland och Sörmland ska stärkas ytterligare. De diskuterar bland annat ett utvecklat samarbete kring en gemensam slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Dessutom diskuterades samverkan kring upphandling, patientsäkerhet och kollektivtrafik.

De båda styrelserna beslutade också att stödja Örebro universitets ansökan om att få starta läkarutbildning.

Frågorna togs upp när landstingsstyrelserna träffades i går i Sörmland.