Många psykiskt sjuka ringer SOS Alarm

SOS Alarm har vid vissa tider på dygnet svårt att ta emot alla samtal, och många gånger handlar det om psykiskt sjuka som behöver någon att prata med.

Idag hölls ett seminarium mellan polis och räddningstjänst där frågan lyftes upp på bordet.


Sven-Runo Bergkvist som är vd på SOS Alarm, berättar vad han vill göra åt problemet: 


 -Vi skulle vilja att det finns en telefonjour som har bra resurser när det gäller psykiatri och som kan hjälpa till med att föra svåra samtal och med stöd av olika slag.


Det förebyggande arbetet skulle också behöva förbättras mellan kommuner och landsting. Då skulle det bli lättare för ambulans räddningstjänst och polis, enligt Sven-Runo Bergkvist.