Axelsson slutar av hälsoskäl

En orimlig arbetsbörda och en sviktande hälsa, det är anledningen till att chefsåklagare Jan Axelsson säger upp sig. Han lämnar jobbet redan den 1 april. Axelsson informerade åklagarmyndigheten om sitt beslut i tisdags och igår informerades personalen.

För några år sedan fick Jan Axelsson en stroke och nu har han börjat känna av symptomen han fick efter stroken.

– Jag känner av de symptom som jag då kände efteråt. Kraftlöshet, minnessvårigheter och sömnsvårigheter.

Men han säger att även arbetssituationen har påverkat hans beslut, det har däremot inte den medarbetarenkät som genomfördes i december.

Det har varit en turbulent tid på åklagarkammaren i Västerås. För ett år sedan sa den förre chefen Anders Jakobsson upp sig i protest mot besparingar.

När Jan Axelsson tillträdde i juni startade han en omorganisation av administrationen och besparingarna har fortsatt.

Åklagarna har klagat över en orimlig arbetsbelastning och en medarbetarenkät som genomfördes i december förra året visar att personalen på åklagarkammaren upplever att nästan allting har försämrats de senaste åren.

Jan Axelsson berättar hur hans egen arbetssituation har sett ut.

Det är ett väldigt utsatt jobb. Att vara kammarchef är ett av de tuffaste jobben i myndigheten. Man har ansvaret för kammaren och att det ska fungera och man har propåer både från medarbetare och chefer, säger Jan Axelsson.

Men trots det som hänt så ångrar han inte att han tackade ja till jobbet.

– Nej, det gör jag inte. Det har varit tufft men det har också varit en erfarenhet.

Urban Svenkvist, överåklagare på Åklagarmyndigheten i Stockholm är ansvarig för det område Västmanland ingår i. Han säger att det är besvärligt när en chef försvinner med kort varsel.

– Tjänsten är redan utlyst, men det kommer att ta ett par månader innan vi har en ny chef och under tiden arbetar vi med att hitta en tillfällig lösning så att kammaren inte får alltför stora problem, säger Urban Svenkvist till P4 Västmanland.

Det är en utsatt position att vara kammarchef, man har krav både från medarbetare och verksledningen. Jan Axelsson har haft ett tufft jobb, han har kämpat hårt och väl men tyvärr hann ju den dåliga hälsan i kapp honom och han orkade inte längre, och det beklagar jag. Jag hade gärna sett att han fortsatt, säger Svenkvist. 

Hur allvarlig är situationen på åklagarkammaren?

– Resursmässigt har Västeråskammaren haft de ekonomiska resurser de ska ha och det var Axelsson och jag överens om, så det är inte där problemet har legat. Det består i att personer har blivit sjuka eller fått andra jobb. Sedan har man då en tingsrätt som har fått extra stora resurser från Domstolsverket och som då sätter ut förhandlingar i en utsträckning som ingen åklagarkammare i landet behöver ta just nu. Det är något Västeråskammaren haft svårt att svara upp emot, säger Urban Svenkvist.