Höjda avgifter inom landstinget - men mindre höjningar än vad tjänstemännen föreslagit

Nu är det klart vilka avgiftshöjningar som de ansvariga politikerna i landstinget vill driva igenom. Och det blir till exempel ingen rekordhöjning av avgiften på hörapparater.

Det var i november i fjol som tjänstemännens förslag på höjda avgifter presenterades, i samband med landstingets förslag på besparingar.


Tjänstemännen föreslog bland annat att patienter som behöver en hörapparat skulle få betala allt över 1 500 kronor själva. Men så blir det inte; istället vill politikerna i landstingets arbetsutskott att patienten ska få betala 15 procent av den totala kostnaden.


Idag kostar en enkel digital hörapparat 3 400 kronor, så det innebär att patienten får betala drygt 500 kronor av den kostnaden.


Det omdiskuterade förslaget att ta 150 kronor för en enkel icke akut resa med ambulans, slopas helt.


Ett besök på akuten ska kosta 250 kronor istället för föreslagna 350 kronor. Barn ska även i fortsättningen få akutvård gratis.


Politikerna vill att det ska kosta 50 kronor att besöka distriktssköterskan, och att avgiften till familjeläkaren ska höjas från 100 till 120 kronor. Tjänstemännen ville att det skulle kosta 150 kronor att gå till familjeläkaren.


Det blir dyrt att gå till en specialistläkare - ett besök hos till exempel en hud- eller kvinnoläkare kommer att kosta 300 kronor, om politikerna får som de vill. Avgiften för ett besök hos en geriatriker, som arbetar med vård av äldre, höjs med 20 kronor till 120 kronor.


De höjda avgifterna kommer att innebära intäkter på 18 miljoner kronor för landstinget.


De föreslagna avgifterna kommer att diskuteras på landstingsstyrelens möte på fredag. Ett slutgiltigt beslut kommer den 16 februari på landstingsfullmäktige.