Moderater vill släppa in allmänheten

Moderaterna i Köping vill att de politiska nämndernas möten ska öppnas för allmänheten.

Bakgrunden är att kommunen i december 2003 beslutade att ändra beslutsgången när det gäller budgetarbetet.


Framöver ska inte kommunfullmäktige besluta om några detaljer i nämndernas budgetar, utan bara om hur mycket pengar varje nämnd har att röra sig med.


De konkreta budgetförslagen kommer sedan att diskuteras i varje nämnd.


Moderaternas Ola Saaw, som skrivit motionen, menar därför att det är av vitalt intresse att allmänheten och massmedia ges tillträde till dessa möten.