70 kommuner bakom Bergslagsupprop

En liberalare syn på sjönära byggande är en av flera nödvändiga åtgärder för att rädda glesbygden.
Det anser ett 70-tal kommuner och 20-talet skogsföretag från Mälardalen och norrut.


I dag uppvaktas riksdagens miljöutskotts ordförande av en delegation, med de tre västmanlandska kommunalråden från Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg i spetsen.

Dessa ska framföra kravet att lagen om strandskydd måste justeras, så att kommunernas rätt att medge byggnation förstärks.
Det skulle innebära att folk vågar flytta ut i glesbygden och bygga nytt, menar man i uppropet. Och då skulle ett nybygge dessutom inte förlora i värde så snabbt som sker i dag, då man hänvisas att bygga i andra, mindre attraktiva, miljöer.