Com Hem lovar ordna tv-bild

Nu lovar bolaget Com Hem, som distribuerar tv till tusentals hyresgäster i Sala, att problemen med den dåliga tv-bilden ska åtgärdas å det snaraste.

1 500 av Salabostäders lägenheter har Com Hem som leverantör. Också flera andra bostadbolag, som t ex Riksbyggen och HSB, anlitar Com Hem.

På Salabostäder får man mängder av samtal från irriterade hyresgäster, och såhär säger Tommy Edström, vd för Salabostäder, om tv-strulet:
- Det är oförsvarbart egentligen. Som det är i dag ingår kabel-teven i vår hyra.
- Det här är väldigt dålig reklam för Salabostäder som hyresbolag.

Martin Kull är teknikchef på Comhem. Han tar kritiken på allvar:
- Jag beklagar, både för våra och för Salabostäders kunders räkning, säger han och fortsätter:
- Ett stort team av tekniker arbetar just nu för att installera en ny satellitmottagare.
Därmed beräknas problemen med den dåliga tv-mottagningen i Sala vara åtgärdat någon gång under torsdagen.