Budkavlen från Bergslagen framme i riksdagen

Den började i Bergslagen, fortsatte norrut och vände vid Treriksröset - budkavlen om strandskydd, som igår lämnades till riksdagen.

Den budkavle som undertecknats av 72 kommuner och 56 skogsindustriföretag, som vill att strandskyddet ska luckras upp, kom igår fram till riksdagen.


Budkavlen startade i höstas i Bergslagsregionen, och har sedan gått vidare norrut och vänt vid Treriksröset.


Igår överlämnades namnistorna i en budkavle av trä till ordföranden i riksdagens miljöutskott, Catharina Elmsäter Svärd.


Argumenten som framfördes var att om ska man kunna locka folk att etablera sig i glesbygden så måste de får bygga hus i attraktiva lägen.


Man föreslog att lagtexten kring strandskyddet ska skrivas om, så att inte samma regler ska gälla för överetablerade skärgårdsområden som för glesbygdens strandområden.


Man vill också att kommunerna ska få mer att säga till om vid bygglovsdispanser.


Catharina Elmsäter Svärd var positiv till gruppens argument.


Och det gladde förstås Kent Persson, kommunstyrelsens ordförande i Norberg, som var med i riksdagen igår.