Kulturreservat i Karmansbo?

Karmansbo samhälle i Skinnskattebergs kommun kan komma att bli Kulturreservat. Det finns många viktiga byggnader finns kvar från tiden kring förra sekelskifet, menar kulturchefen i Skinnskattebergs kommun, Kurt Nilsson.

- Det mesta finns bevarat på ett begränsat geografiskt område, säger han.


Tanken dök upp när kommunen diskuterade med Länsstyrelsen om att få smedjan kulturminnsestämplad. Eftersom de flesta byggnader från bruksepoken, som tog fart i mitten av 1700-talet, fortfarande finns kvar, skulle det gå att ge samhället högre status genom att kulturmärka hela samhället.


- Det skulle bland annat bli lättare att få statliga pengar för underhåll och utveckling, säger kulturchefen i Skinnskatteberg Kurt Nilsson.