Hörselskadade rasar mot landstinget

I dag, fredag, tar landstingsstyrelsen ställning till ett förslag om att avgiftsbelägga hörapparater.
Förslaget får ordföranden för Hörselskadades Riksförbund, Jan-Peter Strömgren, att gå i taket.

Enligt landstingets förslag ska patienten stå för 15 procent av kostnaden för sin hörapparat. I genomsnitt blir det en kostnad på cirka 500 kronor, men hörapparater kan kosta betydligt mer.
- Det är ungefär som om man skulle betala 15 procent av sin pacemaker, säger Jan-Peter Strömgren och fortsätter:
- Eller som att betala 10 procent av sin höftledsprotes. Och det tillåter inte hälso- och sjukvårdslagen i dag. 
Men Rigmor Åkesson (s) i landstingsstyrelsen anser inte att förslaget skulle innebära att landstinget bryter mot lagen. Allt handlar om hur man tolkar den, menar hon.
- Handikappombudsmannen anser att merkostnad som beror på funktionshinder inte ska falla på den enskilde, och därför bör hjälpmedel i princip tillhandahållas utan avgift. Men det är ”i princip”, poängterar hon. 
Jan-Peter Strömgren anser också att landstinget Västmanland spelar ”ett spel för gallerierna” som inte bjöd in HRF för samråd i frågan före landstingsstyrelsens möte. 
HRF har visserligen fått en tid för samrådsmöte - men först om en vecka, när beslutet, vilket det nu blir, redan är fattat.
- Det framgick inte av deras begäran att träffa oss att det var det beslutet de var ute efter att diskutera. Vi trodde att det handlade om allmänna frågor, säger Rigmor Åkesson.