Tusentals västmanlänningar protesterade mot landstinget

I Fagersta, Heby och Östervåla hölls igår fackeltåg i protest mot landstingets nedskärningar.

Nu är medicinakuten på Bergslagssjukhuset i Fagersta stängd, som ett led i landstingets stora besparingar.


Igår deltog drygt 2 000 bergslagsbor i ett fackeltåg i Fagersta, i protest mot neddragningarna. Genomfarten i tätorten lystes upp av 1 000 stora marschaller, en för varje nyinflyttad person till de tre bergslagskommunerna det senaste året.


Också i Heby och Östervåla demonstrerades det igår mot försämringar i vården.


Omkring 600 personer deltog i fackeltåg, i protest mot att Landstinget Västmanland sagt upp vårdavtalet med Uppsala läns landsting. Det innebär nämligen att man i de flesta fall inte längre kan söka vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala.