Poliser lär sig hantera radioaktiva hot

All personal i landet inom polis-, ambulans- och räddningstjänsten ska få lära sig hantera kemiska, radioaktiva och biologiska hot.

Det handlar i första hand om att personalen ska få kunskap om ämnen som hanteras i exempelvis transporter av farliga gods, och inte om beredskap mot terrordåd.


Innan det här året är slut ska totalt 30 000 personer i landet ha utbildats, uppger Radio Stockholm