EU avgör flygbolaget Ryanairs framtid i Västerås

Det är EU-kommissionen som ska fatta beslut om flygbolaget Ryanair har fått otillåtet statsstöd i form av billiga flygplatsavgifter. Beslutet kan få betydelse för Västerås flygplats.

Det är Bryssels storflygplats som har anmält staden Charleroi för att den ger Ryanair subventioner för att flyga där. Om den lilla flygplatsen förlorar riskerar Ryanair gå miste om sina lågprisavtal även med andra små flygplatser, bland annat Västerås.