Krogägare i Hallstahammar vann över kommunen

En restaurang i Hallstahammar får behålla alkoholtillståndet efter en dom i länsrätten. Hallstahammars kommun ville dra in alkoholtillståndet på grund av fylleri på krogen, men beslutet överklagades till länsrätten, som alltså gav krogägaren rätt.

Bakgrunden till att kommunen ville dra tillbaka alkoholtillståndet var bland annat att polisen rapporterat om mycket fylleri på krogen vid flera tillfällen. Kommunen gav i början av december förra året krogen en varning, som innebar att serveringstillståndet kunde komma att återkallas om inte krogen följde en åtgärdsplan som skulle minska fylleriet. Men redan ett par veckor senare återkallades sedan serveringstillståndet, och länsrätten tycker inte att krogägaren fått tillräcklig tid till att genomföra åtgärdsplanen.


Roy Blom, juridiskt ombud för krogägaren, menar att kommunens beslut att dra tillbaka alkoholtillståndet gick för fort, att krogen inte fick någon egentlig chans att bättra sig.


Men Christer Hallqvist, socialchef i Hallstahammars kommun, menar att krogägaren känt till kommunens inställning under i princip hela 2003 och fått flera uppmaningar att göra något åt fylleriet, och han tycker, trots länsrättens dom, inte att kommunen borde ha gjort något annorlunda.