Västerås vill höja valdeltagande

Inför höstens val kommer Västerås kommun att samarbeta med 6 kulturföreningar. Målet är att höja valdeltagandet i flera bostadsområden i kommunen.

Det handlar om bostadsområden där även många utlandsfödda personer är bosatta.

– Okunskap om sin rätt att rösta och hur svenska val går till är några orsaker till att många röster uteblir. Det säger Ami Netzler, kommunens mångfaldsstrateg.

– Att välja är något bra. Men man måste kunna välja vem man ska välja. Det säger Abdul Karim Omar, ordförande i kurdiska föreningen.

Per Strömblad är docent i statsvetenskap. Enligt honom visar studier att "väljarskolor" inte har någon större effekt. Något som han själv inte helt håller med om.

Reportrar: Audrey Erath och Nasanin Mahmod
nyheterna.vstm@sr.se