Bäst skola i Surahammar

Surahammar är den bästa skolkommunen i Västmanland. I alla fall enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten utgår från elevernas studieresultat genom att bland annat undersöka hur eleverna når de uppsatta målen, och hur det har gått på de nationella proven.

Surahammar rankas som nummer 45 i hela landet.

Karin Fallenius
nyheterna.vstm@sr.se