Motioner liggande i åratal i Norberg

I Norbergs kommun finns motioner som har legat i två-tre år utan att behandlas. Det är alldeles för lång tid anser kommunens revisorer, som riktar kritik mot kommunens arbete.

– Motionerna tar för lång tid, säger Lars Brant, en av revisorerna.

Riktar ni kritik mot kommunens arbete?

– När vi lämnar en rapport så ska kommunen naturligtvis ta till sig det, annars är det ju något fel!

För tillfället ligger det obehandlade motioner från två-tre år tillbaka i tiden. Det har skapat politisk debatt i kommunen när det gäller hur motionerna prioriteras.

Enligt Kommunallagen bör en motion behandlas inom ett år.

Staffan Wikell, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting, tycker att en handläggningstid på två-tre år för vissa ärenden låter väldigt mycket. Han menar att det kan bli ett problem om det sker ofta att beredningstiderna är så långa.

– Det är ju väldigt lång tid, det är det verkligen. Det kan bli ett problem om det sker ofta, säger Staffan Wikell till P4 Västmanland.

Kommunalrådet Kenneth Östberg (S), tycker själv att en del ärenden tagit för lång tid, men menar att det då oftast handlat om komplexa ärenden som krävt mycket tid eller många återremisser.

Att kommunen skulle bryta mot lagen tycker han inte stämmer:

– Det är att gå väl långt.

Ingela Karlsson
nyheterna.vstm@sr.se