Sala Silvergruva frias av Konkurrensverket

Konkurrensverket går inte vidare med anmälan mot Sala kommun när det gäller verksamheten vid Sala Silvergruva.

Det var branschorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, som anmälde Sala kommun till Konkurrensverket eftersom de ansåg att kommunens verksamhet vid gruvan inte konkurrerade på samma villkor som privata företag.

Nu har Konkurrensverket har avskrivit anmälan på grund av sin prioriteringspolicy.

Stefan Lundin, chefsjurist på SHR, säger att organisationen inte har beslutat sig för om de ska driva saken vidare själva till tingsrätten. Men han anser att problemet fortfarande finns kvar och säger att det är viktigt att kommuner och myndigheter ransakar sig själva mot konkurrenslagen.