Färre sjuka vid länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västmanland ligger på en delad femte plats bland landets 21 länsstyrelser när det gäller sjukfrånvaro. Förra året var sjukfrånvaron 3,2 procent. Det är 0,8 procent bättre jämfört med 2008.

Det visar siffror för 2009 från Statskontoret som har sammanställt uppgifter över de statliga myndigheternas sjukfrånvaro.

Fler kvinnor än män hade sjukfrånvaro och friskast var åldersgruppen upp till 29 år.

Mest sjukfrånvaro i landet hade Länsstyrelsen i Blekinge och friskast var medarbetarna på Länsstyrelsen i Skåne.