Nya hastigheter i Västerås

Hastighetsbegränsningarna kommer att ändras i Västerås. Skyltar som visar 40, 60 och 80 kilometer i timmen som högsta hastighet kommer att bli en ny syn längs vägarna.

Tekniska nämnden fattade beslutet idag och i augusti börjar de nya hastigheterna 40, 60 och 80 kilometer i timmen att sättas upp, med start i de västra stadsdelarna.

I Västerås kommer hastigheten att vara låg i bostadsområden för att sen höjas ju större och bredare vägen är.

Tekniska nämnden hoppas att det här ska öka trafiksäkerheten och få fler att respektera hastighetsbegränsningarna.