Kampanj för att minska riskabelt sex

Landstinget Västmanland inleder nu en kampanj för att minska sexuell smitta bland de unga.

Många ungdomar har dåliga kunskaper om sex och sjukdomar, och det gör att bland annat klamydia breder ut sig, enligt Inger Paris som är initiativtagare till kampanjen.

Det är en ny rapport från Socialstyrelsen, som bland annat visar att kondomanvändningen bland ungdomar är låg och att bara fyra av tio känner till hur HIV överförs, som ligger till grund för satsningen.

I kampanjen kommer bland annat filmer om sex och riskerna med oskyddat sex att visas på Youtube och Facebook. Dessutom kommer personal som ska informera om sexuellt överförbara sjukdomar att utbildas.

Kampanjen sträcker sig över flera år.

Susan Soleimoni och Kim Di Paulo, som går på Wenströmska gymnasiet i Västerås, tycker inte riktigt att det stämmer att kunskapen kring sex och risker är så dåliga bland ungdomar - men de tror ändå att kampanjen kan vara bra, särskilt för yngre ungdomar.

Ingela Karlsson
nyheterna.vstm@sr.se