Bra chef ökar chansen till bättre hälsa

Att ha en bra chef ökar chansen till bättre hälsa och ger lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning vid Mälardalens högskola.

Den bygger på 10 000 enkätsvar från kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner.

Det är den största undersökning som gjorts i ämnet i Sverige, enligt högskolan.

En av slutsatserna är alltså att chefen har en avgörande roll för hur vi mår på jobbet.

Eva Kleppe
nyheterna.vstm@sr.se