Sophämtning privatiseras

I början av 2011 kommer sophämtningen i Västerås att vara helt privatiserad. Det står klart sedan Västerås stad har tecknat avtal med privata företaget Ragnsells.

Tekniska nämnden har nu bestämt att företaget Ragnsells ska hämta hushållsavfall i centrala och östra Västerås från och med den 1 februari nästa år.

Sedan tidigare tar företaget Sita hand om soporna till hushållen i de västra stadsdelarna.

Vi ska nyttja konkurrensutsättningen för att minska kostnader gynna kvalitet och stimulera marknaden. Det säger Hans Näslund, direktör för tekniska nämndens stab i Västerås.