Landstinget drev orättvis konkurrens

Konkurrensverket ger till stora delar den anmälare rätt som i höstas kritiserade landstinget i Västmanland för orättvis konkurrens gentemot de privata vårdgivarna i länet. Däremot kommer man inte utreda saken ytterligare, eftersom landstinget redan rättat till problemet.

I höstas anmäldes landstinget i Västmanland till Konkurrensverket av en privat familjeläkarmottagning i Västerås. Bland annat kritiserades landstinget för att driva reklamkampanjer till förmån för sina egna mottagningar.

Dessutom framförde anmälaren klagomål på att landstinget täcker sina egna mottagningars underskott och således subventionerar dem för att de ska kunna drivas vidare. Denna möjlighet existerar inte för privata mottagningar och det snedvrider därför konkurrensen - något som Konkurrensverket ger anmälaren rätt i.

Men eftersom Landstinget redan förra året beslutade om att anta en ny modell där subventionen inte längre får förekomma, kommer Konkurrensverket inte driva ärendet vidare.

– Vi har möjlighet att återkomma till frågan om vi finner anledning till det men vi tycker att landstinget visat den goda vilja som det här kräver och därför går vi inte vidare just nu, säger Peter Lindblom på Konkurrensverket till Sveriges Radio Västmanland.