Sparkrav i Västerås kan drabba unga

Individ- och familjenämnden i Västerås måste spara 6,6 miljoner kronor nästa år. Bland annat kan ett planerat ungdomsboende komma att skjutas på framtiden och familjeterapeuternas verksamhet reduceras.

Individ- och familjenämndens stab i Västerås stad är nu klara med sitt budgetförslag för nästa år som innebär att nämnden ska spara 6,6 miljoner. Ytterligare nästan sex miljoner kan behöva sparas om om kommunfullmäktige beslutar att inte ge nämnden pengar för att täcka utgifter för lönehöjningar och prisökningar för nästa år.

Besparingarna innebär att ett planerat ungdomsboende förmodligen måste skjutas på framtiden. Tjänstemännen på individ och familjenämndens stab föreslår också att familjeterapeuterna och andra verksamheter som jobbar med stöd till ungdomar och deras familjer, ska spara en halv miljon kronor genom att samordna terapin.

Familjeterapeuterna tycker dock att de reda idag är för få för att kunna bedriva en bra vård, eftersom de har tre och en halv tjänst. Väntetiden efter det första besöket brukar därför vara på upp till två månader.

Om nämnden blir tvungen att spara mer än 6,6 miljoner, så kan korttidsboendet Håven för missbrukare komma att läggas ner. Den uppsökande verksamheten av vuxna missbrukare kan helt komma att försvinna och arbetet med att förebygga våld mot kvinnor kommer att minska.

Även Ungdomsmottagningen kan drabbas genom längre väntetider för ungdomar som behöver social rådgivning och stöd.

Sparförslagen kommer att klubbas igenom i kommunfullmäktige i november.