västerås

Pengar till arkeologisk undersökning

19 miljoner kronor delas mellan arkeologiska projekt vid bostadsbyggande i Nyköping, Kalmar, Jönköping och Västerås.

För Västerås del handlar det om undersökningskostnader i samband med bostadsbyggen på Västra Skälby.

Det framgår av Riksantikvarieämbetets beslut om bidrag till kulturmiljövård.

Förutom de anslagen kommer länsstyrelserna fatta beslut om bidrag. För 2010 är det totala anslaget för kulturmiljövård knappt 252 miljoner i hela landet.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se