Hallberg kan bli ordinarie länspolismästare

Polisstyrelsen i Västmanland vill att Lars Hallberg, som nu är tillförordnad länspolismästare i Västmanland, får jobbet som ordinarie efter Ann-Marie Orler.

Polisstyrelsen i Västmanland förordar Lars Hallberg som ny länspolis-mästare.

Hallberg har vikarierat på tjänsten när Ann-Marie Orler varit tjänstledig för att jobba för FN i New York.

När Orler nyligen utsågs till högsta chef för FN:s polisorganisation, avgick hon som länspolismästare och tjänsten blev vakant. 

Lars Hallberg tycker att polismyndigheten har stor potential och har duktiga medarbetare.

– Skulle jag få jobbet så har jag det ett antal år framåt och långsiktigheten är bra i ett sånt här långsiktigt arbete som vi bedriver, säger Lars Hallberg.

- Jag brukar säga att vi behöver inte vara bäst men vi ska nå våra mål och indirekt om vi når våra mål så är vi nog bäst.

Polisstyrelsen, under ledning av nye ordförande Åke Hillman, föreslår alltså Lars Hallberg till ny länspolismästare. Men det är regeringen som slutligen avgör vem som blir ny länspolismästare i Västmanland.