Lärarförbundet anmäler Västerås stad

Många lärare i Västerås vet inte vilken skola de ska jobba på i höst. Oron sprider sig och facket anmäler Västerås stad till Arbetsmiljöverket. Ansvariga försvarar sig: "Vi har genomfört en riskbedömning", säger skolchef.

Bakgrunden är att tre grundskolor, Bäckbyskolan, Skiljebo-skolan och den nya skolan i centrum, Rosenhillsskolan, ska bli så kallade profilskolor. 

Lärarna på de skolorna har fått söka om sina tjänster. 

Den oro som många känner i samband med det har inte kartlagts, menar Lärarförbundet. 

Dessutom menar facket att ledningen inte har gjort den riskbedömning man är skyldig att göra, när det gäller den här förändringen.

Lärarförbundet hävdar att ledningen för grundskolorna inte har gjort den riskbedömning man är skyldig att göra, när det gäller oro inför den förändring som ska ske. 

Arbetsmiljöverket ska nu utreda om Västerås stad har gjort fel.

Men ansvariga på Västerås stad tycker att de har gjort vad som krävs.

– Vi har genomfört ett riskbedömningsarbete. Det finns en sammanställning. Kanske har facket haft en annan förväntning och det måste vi naturligtvis titta på. Det säger Håkan Bergsten, chef för grundskolorna på område Öster.

Ansvariga för skolorna håller med om att det finns en oro. Ännu vet inte alla var de ska jobba till hösten, något som förekommer varje år. Möjligen är det fler lärare i år än tidigare som inte vet vilken skola de ska jobba på.

– Varje medarebetares oro måste tas på allvar. Jag tror att för vissa medarbetare känns det som att det har tagit väldigt lång tid, och för andra så tycker de att de har fått besked i rimlig tid. Det säger Karolina Samuelsson, personalchef på Proaros.