Försäkringskassans regler slår mot Kungsör

Kungsörs kommun förlorar pengar när försäkringskassan omprövar rätten till personlig assistans. Det beror på det regelverk som nu gäller. Marianne Rundström, enhetschef på socialförvaltningen i Kungsör, är mycket kritisk.

Bakgrunden till det här är att vartannat år omprövar försäkringskassan personers rätt till och behov av personlig assistans. Och i februari i år fick Kungsörs kommun beskedet att en person som haft 900 timmar personlig assistans i månaden nu bara hade rätt till 565 timmar.

Det ledde till att fyra personliga assistenter var tvungna att sägas upp på grund av arbetsbrist. Och från försäkringskassans beslut till att det trädde ikraft gick det bara två veckor, något som fick stora konsekvenser för Kungsörs kommun, menar Marianne Rundström.