Nota för luftbevakningstorn nära miljonen

Renoveringen av det gamla luftbevakningstornet i Fagersta blir flera hundratusen kronor dyrare än man tidigare trott. Från början räknade man att kostnaden skulle landa på cirka 580 000 kronor men nu visar det sig att renoveringsnotan hamnar på omkring 900 000 kronor.

– Det vi hade som underlag när vi fattade beslutet och den här beräkningen, det var ju den första förstudie och förarbetet som vi gjorde inför kommande restaureringsarbete. Och genom ett anbudsförfarande som kommunen har genomfört som fick man en lite annan prislapp på det här arbetet och det är därför det blir dyrare än vi hade beräknat, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth, antikvarie på länsstyrelsen.

Det arkitektritade luftbevakningstornet stod klart 1944 och hann egentligen inte användas innan andra världskriget tog slut. Efter det har tornet stått oanvänt. Kommunledningen i Fagersta ville riva tornet och avsatte redan pengar för det, men någon rivning blir det inte.

Länsstyrelsen kom till tornets räddning genom att bekosta 90 procent av renoveringskostnaderna. Fagersta kommun får punga ut resten. Notan hamnar alltså på närmare en miljon kronor.

Men antikvarie Cecilia Lagerfalk-Rooth menar att tornet är värd de pengarna.

– Vår byggda kulturarv i Västmanland är ju en del av vår historia och vår identitet och det är viktigt att vi bevarar den vid en spridning av bebyggelse som representerar hela samhällets utveckling. Det är ju också därför vi har det här statliga bidragsmedel – att vi ska kunna satsa på den här typen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kanske inte har naturlig användning idag och är värdefulla att bevaras, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

– Just det här tornet är ju unikt, dels för att det är arkitektritat och för att det är en byggnad i tegel, dels för att det är ett av de få luftbevakningstorn som finns kvar i Sverige idag.