Datainspektionen ställer krav på ABB

ABB måste förtydliga sina regler som gäller ett så kallat whistleblowersystem, det måste stå klart att bara nyckelpersoner och personer i ledande ställning får anmälas. Det slår Datainspektionen fast i ett beslut.

Flera bolag har fått dispens från personuppgiftslagen för att kunna ha den här typen av whistleblowersystem, ett system för att registrera medarbetare som misstänks för brott mot ett bolags policy eller etiska regler.

Men Datainspektionen påpekar i beslutet som gäller ABB att det bara är nyckelpersoner och personer i ledande ställning som får anmälas, inga andra.

Datainspektionen menar att bolaget inte informerar tillräckligt tydligt om den här begränsningen i vilka som får anmälas, något ABB nu måste rätta till.