Svårt skaffa jobb i lågkonjunkturen

I Fagersta ska den kommunala verksamheten "Försörjning och arbete" ge människor som har stått utanför arbetsmarknaden länge en ny chans. Men det är svårt att få människor i arbete igen.

– Det största syftet för oss det är egentligen att alla har plats i samhället, oavsett hur det ser ut, säger Risto Haapala, avdelningschef på Socialförvaltningen i Fagersta.

På "Försörjning och arbete" får bland annat personer som är nyanlända till Sverige, långtidsarbetslösa och personer som har någon form av arbetsskada en sysselsättning.

Det kan till exempel vara att söka jobb, få hjälp med att höja kompetensen och utföra service åt kommunens olika förvaltningar. Förutom det kan deltagarna få jobb eller praktik inom olika verksamheter.

Målet är att människor ska kunna försörja sig själva och komma tillbaka till vanligt arbete.

Förra året deltog 1 354 personer i verksamheten. Av dessa fick två procent arbete på den öppna verksamheten.

Enligt Risto Haapala har det har blivit svårare för deltagarna att få jobb sedan lågkonjunkturen kom.

Camilla Olsson
nyheterna.vstm@sr.se