Arbetsmiljöverket kritiserar kommunen

Fagersta kommun får kritik för arbetsmiljön vid sin verksamhet Alltjänst. Den allvarligaste kritiken handlar om en arbetsplatsolycka.

Alltjänst är en del av den kommunala verksamheten Försörjning och arbete i Fagersta kommun. Inom alltjänst sysslar deltagarna bland annat med montering, snickeri och service åt pensionärer. När Arbetsmiljöverket i april i år genomförde en inspektion hittades flera brister i verksamheten.

Det allvarligaste var en arbetsplatsolycka som inträffade tidigare i år.

I början av året flyttade Alltjänst till nya lokaler i Fagersta. I mars träffades en deltagare av en regle som lossnade från taket vid rivningsarbete i de gamla lokalerna. Han hade ingen skyddshjälm och fick uppsöka läkarvård.

Inspektionsrapporten konstaterar att Alltjänst inte har utrett vad som var orsaken till olyckan, något de måste göra.

Alltjänst är en del av socialtjänsten och socialnämnden har därför lämnat ett yttrande till Arbetsmiljöverket om olyckan. Teemu Sulin, socialnämndens ordförande, tycker att olyckan är allvarlig.

– Det är otroligt viktigt att vi nu i organisationen lyssnar på den här kritiken. Det här får inte förekomma, säger han.

Du är socialnämndens ordförande, vilket ansvar känner du inför att den här olyckan inträffade?

– I största allmänhet måste vi säga att Fagersta kommun, Försörjning och arbete och Alltjänst ska vara en säker arbetsplats. Som enskild medarbetare ska man kunna räkna med att vi följer arbetsmiljölagen.

Känner du själv att det kanske har brustit högre upp i ledningen när något sånt här allvarligt inträffar?

– Det vågar jag inte kommentera i det här läget men helt klart har det brustit.

Förutom arbetsplatsolyckan konstaterade Arbetsmiljöverket flera brister i de nya lokalerna, främst i snickeriet. Där stod maskinerna för nära varandra, nödstopparna var inte utmärkta, en pelarborrmaskin var inte fastsatt i golvet, skriftliga instruktioner om hur säkert arbete ska utföras saknades och riskområdet runt maskinerna var inte utmärkt. Dessutom var det oklart vilken chef som hade hand om arbetsmiljöarbetet.

Senast sista juni ska socialnämnden svara på den senare delen av Arbetsmiljöverkets kritik.