Deltagare kritisk mot Alltjänsts arbetsledare

Det är inte bara Arbetsmiljöverket som riktar kritik mot den kommunala verksamheten Alltjänst inom Försörjning och arbete. "Viktor" berättar om arbetsledare, som enligt honom, har dåligt bemötande mot deltagare.

"Viktor" heter egentligen något annat och har erfarenhet av arbetsledarnas bemötande inom Alltjänst. Han berättar om flera exempel där det har funnits ett dåligt bemötande från ledare mot deltagare. 

Ett av hans exempel handlar om när en arbetsledare plockade undan nästan alla stolar. "Viktor" frågade honom varför han gjorde det och menade att folk måste kunna sitta någonstans.

– "Nej, de ska arbeta de jävlarna!", fick han till svar.

"Viktor" påpekade att det inte fanns jobb åt alla och fick till svar "då får de gå ut och plocka fimpar och sen kan de flytta en grushög fram och tillbaka".

Han säger att det är den attityden det handlar om och det är inte bara en arbetsledare det gällde utan flera stycken.

Vid årsskiftet kom det några nya chefer till Alltjänst och "Viktor" säger att det blev bättre då.

Risto Haapala är avdelningschef för Försörjning- och arbete där Alltjänst ingår. Han känner inte igen att det skulle ha varit några problem med hur arbetsledarna där bemöter deltagarna.

– Jag tar för givet att arbetsledaren inte har uttryckt sig på det sätt som deltagaren påstår, säger han.

Varför tror du då att deltagaren säger så här?

– Det är svårt att veta det utan att ha träffat honom personligen. Det kan vara en frustration över situationen i hans eget liv som gör att han reagerar på det här sättet.

Har ni haft problem med bemötande hos arbetsledarna på Alltjänst?

– Nej, det vill jag inte påstå. Vi har inte fått in speciellt mycket klagomål på bemötande hos våra arbetsledare. Jag skulle vilja påstå tvärtom, att de utredningar vi har gjort och mätningar så får våra arbetsledare ett gott betyg.