Ljusare budget från alliansen

Sparkraven tonas ner i den budget som landstingsalliansen lägger. Man utgår från att ekonomin förbättras. Bland annat vill landstingets borgerliga majoritet satsa 10 miljoner kronor på ett beroendecenter för drog- och alkoholmissbrukare och utöka möjligheterna till fetmaoperation.

Majoriteten kommer även att anslå 2,5 miljoner till projekt för jämställdhet och jämlikhet inom vården - och vuxenpsykiatrin får 2 miljoner om budgeten tas i bruk.

Kvinnokliniken i Köping ska eventuellt läggas ut på entreprenad och landstingets vårdcentraler kan komma att samlas i ett landstingsägt bolag. I förra valet lovade alliansen att inte höja landsstingsskatten, men gjorde det ändå, den fortsätter oförändrad på 10 kronor och 50 öre.

Denise Norström, Socialdemokratiskt oppositionsråd i Landstinget Västmanland, är kritisk till förslaget om att samla landstingets vårdcentraler i ett landstingsägt bolag. Hon befarar att det leder till att flera vårdcentraler i länet försvinner på sikt:

– Ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen måste agera utifrån bolagets bästa. De får inte ta social hänsyn, de får inte ta sådan hänsyn som ett landsting ska göra. Utan är det så att en verksamhet inte går ihop sig av olika skäl då måste de lägga ner. Skulle man lägga in alla vårdcentraler i ett bolag då kan jag direkt se några vårdcentraler som förmodligen skulle läggas ner, säger Denise Norström.