skinnskatteberg

Skolinspektionen efterfrågar analys

Mer än var tredje elev i Skinnskatteberg gick ut nian förra året utan fullständiga betyg. Men kommunen gör ingen samlad analys för att få veta hur fler elever ska kunna nå målen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport.

Redan för fyra år sedan fick Skinnskatteberg kritik för dålig uppföljning, men ändå har inte mycket hänt, menar Skolinpektionen.

Även grannkommunen Fagersta har tidigare under våren fått hård kritik av myndigheten. Där gick mer än var fjärde niondeklassare ut grundskolan förra året utan fullständiga betyg.

Senast den 24 augusti ska Skinnskatteberg ha redovisat till Skolinspektionen vad kommunen gjort för att komma tillrätta med bristerna.