Kompositörspris till Promoe

Mårten Edh, känd som Promoe, har fått SKAP:s stipendium för 2010. SKAP, Svenska kompositörer av populärmusik,  delar ut priset varje år.

Förutom Promoe fick Mauro Scocco, Amanda Jenssen, Andreas Kleerup och Anna Järvinen ta emot stipendier.