Hallstahammars dammar ska inte rivas

Nu är det definitivt klart att de två dammarna i Kolbäcksån i Hallstahammar blir kvar. Högsta Domstolen har beslutat att inte ta upp ärendet, så det blir ingen rivning.

Kommmunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) är lättad:

– Det här betyder ju att vi har en större möjlighet att bevara vår kultur- och industritradition.

Mälarenergi har länge velat riva dammarna i Hallstahammar av besparings- och miljöskäl.

De fick stöd hos Miljödomstolen, men Hallstahammars kommun överklagade då till Miljööverdomstolen som gav kommunen rätt.

Mälarenergi överklagade i sin tur till Högsta Domstolen, som nu meddelat att man inte finner tillräckliga skäl för att ta upp frågan.

Helena Mellander
nyheterna.vstm@sr.se