Protest mot minskat stöd till tågkommunikation

Intresseföreningen Bergslaget skriver till statliga Rikstrafiken för att protestera mot att Rikstrafiken drar ner på stödet till tågkommunikationer mellan olika län.

Enligt skrivelsen innebär Rikstrafikens förslag att stödet till kommunikationer mellan län i Bergslagen minskar, på vissa håll försvinner det helt från december 2011.

Intesseföreningen Bergslaget är en sammanslutning av kommunerna och landstingen i Bergslagen.

Skrivelsen från Bergslaget har också sänts till infrastrukturminister Åsa Torstensson, näringsdepartementet, och riksdagens trafikutskott.