Flygplatsen får 35 miljoner kronor

Kommunstyrelsen i Västerås bestämde idag att skjuta till ytterligare 35 miljoner kronor till Västerås flygplats.

Alla partier var eniga utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet som yrkade på återremiss eller avslag.

Det innebär att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna valde olika vägar i den omstridda och segslitna frågan.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. 

De 35 miljonerna är ett engångsbelopp och hur det ska bli i framtiden är ännu inte beslutat. 

Enligt ett tidigare förslag till fullmäktige skulle flygplatsen få 15 kommunala miljoner per år, men fullmäktige beslutade då att frågan skulle utredas mer.